• Zamfara State - Basic

  • Zamfara State - Basic Schools List

  • Zamfara - JAMB Trend Analysis - Degree Prog.

Zamfara State - Basic

Enrolment into public primary schools - 2017-18

ClassNumbers
Primary 1124900
Primary 2113073
Primary 394585
Primary 473325
Primary 561875
Primary 652725
Total520483

  
MaleFemaleTotal
326888193595520483
   

  Teachers Stats

Male TeachersFemale TeachersTotal
10921218413105

 

 

 

 

Enrolment into public Junior Secondary schools - 2017-18

ClassNumbers
Jss 129,601
Jss 229,862
Jss 330,487
Total89,950

 

 

  Jss Enrolment By Gender

MaleFemaleTotal
588623108889950
   

  Teachers Stats

Male TeachersFemale TeachersTotal
23908233213

Print